Poważny uraz w wyniku wypadku, skomplikowana wada urodzeniowa? Obecnie nie zawsze oznacza to wyłącznie kalectwo eliminujące z życia. Na rynku dostępnych jest mnóstwo rozwiązań, które chcemy tutaj przybliżyć i cyklicznie omawiać.

Protezy kończyn są szerokim pojęciem medycznym, psychicznym i funkcjonalnym. Pacjent często musi opanować kontrolę nad brakiem choćby trzech stawów anatomicznych:

- biodrowym
- kolanowym
- skokowym

Postaramy się Wam pomóc, wesprzeć i doradzić. Nie zostawimy Was samych!

 

Wyłuszczenie w stawie kolanowym

WYŁUSZCZENIE - odjęcie kończyny poprzez rozdzielenie kości w obrębie stawu, bez przecięcia kości. Amputacja niestety rzadko spotykana. Wykonuje się ją w sytuacji, kiedy kikut przy amputacji poniżej kolana nie przekraczałby 6cm. Stosowana głównie u dzieci, ponieważ pozwala zachować chrząstkę wzrostową najszybciej rosnącej strony kości.

Czytaj więcej: Wyłuszczenie w stawie kolanowym

Staw kolanowy

Staw złożony, łączy kość udową z piszczelową. Staw ten współtworzy rzepka. Umożliwia on ruchy zginania i prostowania.

Amputacja na wysokości uda jest często ostatnim krokiem do ratowania stanu zdrowia pacjenta. Proteza nogi to modułowy system zaprojektowany indywidualnie dla pacjenta. Prawidłowy dobór elementów do protezy i ich dopasowanie decyduje o sukcesie.

Przegub kolanowy - stosowany tylko w protezach uda lub w protezach z wyłuszczeniem stawu biodrowego. Jest to bardzo ważny element w protezie. Odpowiada za bezpieczeństwo pacjenta podczas chodzenia. Stosuje się następujące przeguby kolanowe: przeguby mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektroniczne. Dobierając odpowiedni przegub kolanowy zawsze należy kierować się bezpieczeństwem i swobodą poruszania pacjenta.

Staw biodrowy

Jeden z największych stawów organizmu człowieka. Przenosi ciężar ciała z tułowia na kończyny dolne oraz umożliwia ich ruchomość. Amputacje z wyłuszczeniem w stawie biodrowym należą do rzadkości. Do odjęcia kończyny na poziomie stawu biodrowego dochodzi najczęściej z przyczyn onkologicznych i po rozległych urazach. W tym przypadku wykonuje się protezy z tzw. koszem biodrowym, do którego zamocowany jest przegub biodrowy.Do poruszania się z tego typu protezą, zalecane są wieloosiowe przeguby kolanowe. Duża gama lekkich stopów z kompozytów węglowych pozwala na bardzo indywidualne dobranie poszczególnych modułów protezy.