Staw kolanowy

Staw złożony, łączy kość udową z piszczelową. Staw ten współtworzy rzepka. Umożliwia on ruchy zginania i prostowania.

Amputacja na wysokości uda jest często ostatnim krokiem do ratowania stanu zdrowia pacjenta. Proteza nogi to modułowy system zaprojektowany indywidualnie dla pacjenta. Prawidłowy dobór elementów do protezy i ich dopasowanie decyduje o sukcesie.

Przegub kolanowy - stosowany tylko w protezach uda lub w protezach z wyłuszczeniem stawu biodrowego. Jest to bardzo ważny element w protezie. Odpowiada za bezpieczeństwo pacjenta podczas chodzenia. Stosuje się następujące przeguby kolanowe: przeguby mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektroniczne. Dobierając odpowiedni przegub kolanowy zawsze należy kierować się bezpieczeństwem i swobodą poruszania pacjenta.