Po co nam REFUNDACJA?

Refundacja to zwrot części, lub całości, poniesionych kosztów na zakup niezbędnych artykułów medycznych (np. protezy, wózki inwalidzkie, ortezy, gorsety, obuwie ortopedyczne, soczewki okularowe, aparaty słuchowe, balkoniki, kule protezy piersi, materace przeciwodleżynowe).

Zlecenie refundacji, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, możemy uzyskać od podmiotów uprawnionych do ich wystawiania, czyli m. in. lekarzy NFZ, ale też w trakcie wizyty w prywatnym gabinecie.


Wyroby medyczne refundowane są w różnej wartości, na określony czas. Refundowany ze środków publicznych wyrób medyczny (oznaczony daną grupą i liczbą porządkową), wysokość refundacji, okres użytkowania, kryteria przyznawania oraz wykaz osób uprawnionych do wystawiania zlecenia określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1267.)

Chcesz uzyskać refundację?


Krótki poradnik poniżej

 

 

Udaj się na wizytę lekarską w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub na wizytę prywatną

 

Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy zgłosić się do osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, na zasadach określonych w tej ustawie. Obecnie każdy lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu jest uprawniony do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, bez konieczności podpisywania umowy z NFZ lub spełniania jakichkolwiek dodatkowych wymogów.

 

Według stanowiska NFZ osoba uprawniona może wystawiać zlecenie na wyroby medyczne finansowane ze środków publicznych bez umowy z NFZ, o ile spełnione są łącznie następujące przesłanki:

  • istnieje możliwość wystawienia zlecenia na daną kategorię wyrobów w zakresie specjalizacji danego lekarza (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie),
  • osoba uprawniona posiada aktualne prawo do wystawiania zlecenia,
  • istnieją udokumentowane względy medyczne do wystawienia zlecenia na dany wyrób medyczny,
  • osoba uprawniona spełnia wymogi określone w przepisach dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego.

W zależności od rodzaju wybranego przez Ciebie produktu medycznego wizyta musi się odbyć u określonych lekarzy. Do kogo po refundację:

  • orteza, stabilizator - lekarza posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, chirurgii ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej,
  • wózek inwalidzki - lekarza posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, reumatologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, neurologii, neurologii dziecięcej, rehabilitacji medycznej,
  • balkonik, podpórki, materace przeciwodleżynowe, poduszki przeciwodleżynowe pneumatyczne - lekarz geriatrii, neurochirurgii, neurologii, ortopedii i traumatologii, chirurgii urazowej, reumatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, rehabilitacji medycznej, ale też lekarz rodzinny (podstawowej opieki zdrowotnej)
  • pionizatory i urządzenia multifunkcyjne - lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
 

Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki, cewniki czy sprzęt stomijny.

Dla każdego wyrobu medycznego, oznaczonego inną grupą i liczbą porządkową w załączniku do ww. rozporządzenia musi być wystawione odrębne zlecenie.

 
 Masz już zlecenie. Co robić dalej?

 

Przed Tobą najłatwiejszy i najprzyjemnieszy, ostatni, etap kończący proces refundacji.

Skontaktuj się z nami, zajmiemy się wszystkim. Na koniec produkty, na które czekasz, dostarczymy pod wskazany adres. Pomożemy w montażu, nauczymy obsługi, nie pozostawimy Cię w potrzebie!

 

Kontakt telefoniczny:

Anna Słowaczewska 76 8350102


E-mail:

sklep?@?korim.pl

(należy usunąć znaki zapytania)