Dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne  Pacjent
 
  Lekarz POZ
(skierowanie do specjalisty)
 
  Specjalista
(ortopeda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog, chirurg)
 
  Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, plik PDF

Zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie, plik PDF
 
  NFZ (odział wojewódzki lub punkt rejestracyjny)
Pacjent otrzymuje potwierdzenie wniosku
 
  Realizator (sklep medyczny)
wydaje produkt bezpłatnie (dysfunkcja stała), lub wydaje produkt i pobiera opłatę od Pacjenta w wysokości 30% udziału własnego w cenie nabycia + różnica pomiędzy ceną rzeczywistą wyrobu, a kwotą refundowaną przez NFZ (dysfunkcja czasowa).
Uwaga
Istnieje możliwość dofinansowania tej różnicy przez PCPR. W tym celu Pacjent musi uzyskać od realizatora fakturę na całkowitą wartość sprzętu z wyszczególnieniem kwoty refundowanej przez NFZ.
 
 
Jeżeli Pacjent nie może odebrać produktu osobiście może upoważnić do odbioru dowolną osobę wypełniając upoważnienie (PDF)