Wielka Majówka 2023

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie zorganizował Wielką Majówkę.

Wzięliśmy udział we wspaniałej, kolorowej, plenerowej imprezie integracyjnej dla Wychowanków Szkoły, ich rodzin, społeczności lokalnej i zaproszonych Gości. Fotorelacja na FB.

Dzieci i młodzież z różnego rodzaju utrudnieniami w rozwoju stanowią integralną część młodego pokolenia. Na każdą 100 dzieci przypada troje z trwającą przez całe życie niepełnosprawnością. 

Wśród tej grupy jest coraz większa liczba dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin niewydolnych wychowawczo, tj. z rodzin dotkniętych alkoholizmem, z rodzin rozbitych, często wielodzietnych. Dzieci te cechuje wysoki poziom agresji werbalnej i fizycznej, przez co są izolowane przez najbliższe środowisko. Dlatego tak ważne jest, aby dzieci te wspierać w rozwoju, uczyć nawiązywania kontaktu z rówieśnikami, pokazywać im pozytywne sposoby spędzania wolnego czasu. Stwarzanie możliwości samorealizacji, dowartościowania, bycia ważnym i osiągnięcia sukcesu podnosi poczucie własnej wartości dziecka.

Imprezy, na których ZPSW może prezentować prace swoich uczniów pozwalają pokazywać na forum miasta, społeczeństwu ludzi "normalnych", że potrafią wykonać piękne rzeczy wcale nie gorzej, niż uczniowie pozostałych szkół. Pomaga to przełamywać stereotypy myślowe dotyczące ludzi z niepełnosprawnością. Uczy Społeczeństwo tolerancji i szacunku dla ludzi. Mieszkańcy dowiadują się, że stosując specjalne, odpowiednie, metody nauczania i wychowania można osiągnąć zaskakujące, pozytywne efekty.