SenSura Mio Concave

W ramach badania przeprowadzonego w Danii zbadano częstotliwość występowania i czynniki ryzyka okołostomijnych wypukłości u pacjentów z wyłonioną ileostomią lub kolostomią.
W ciągu 400 dni od operacji u 36% pacjentów, pojawia się wypukłość okołostomijna, dlatego też korzystne może okazać się zastosowanie sprzętu zaprojektowanego specjalnie dla wypukłych kształtów ciała.