ODONIS

18 kwietnia o godz. 13 w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbędą się uroczystości związane jubileuszem dziesięciolecia Obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych i Seniorów. W tym roku przebiegać one będą pod hasłem "10 Lat Integracji". W programie między innymi: przemówienia i podziękowania Mecenasom, Sponsorom, Patronom, instytucjom, wręczenie nagród i dyplomów nagrodzonym w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych i Seniorów "W Cieniu Kolegiaty". O godz. 14 – nastąpi prezentacja organizacji partnerskich, natomiast godz. 14.45 wręczone zostaną podziękowania za pracę na rzecz organizacji. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy skosztują jubileuszowego tortu. Podczas trwania jubileuszu czynne będą stoiska, na których zaprezentowane zostanie dorobek i działalność organizacji. Źródło: glogow.info.pl