Zmiany w ofercie Velpeau

W ofercie Velpeau zmiany w znanych

i popularnych produktach.

Pas Dorsamix występować będzie już tylko w kolorze czarnym.

Unowocześnieniu ulega też stabilizator Ligaction City.