Gratulujemy!

Nasze pracownice nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, aby móc sprostać rosnącym wymaganiom klientów i rozwijającemu się rynkowi. Iza Kupiec, Asia Dudek oraz Kasia Krulikowska właśnie odebrały dyplom Technika ortopedy. 


Warning: No images in given directory. Please check the directoy!

Dziewczyny, oby tak dalej! :-)